Chi Nhánh DHL Bình Dương:

Địa chỉ:  21 ICD Tân Cảng Sóng Thần, Thị Xã.Thuận An, Bình Dương.
Email:  Canh@chuyenphatnhanhdhl.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhl.vn