Chi Nhánh DHL Đà Nẵng:

Địa chỉ: 227Thái Thị Bôi  , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Email:  Phu@chuyenphatnhanhdhlhcm.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhlhcm.vn