Chi Nhánh DHL Đà Nẵng:

Địa chỉ: 70 Thái Thị Bôi  , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Email:  Canh@chuyenphatnhanhdhl.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhl.vn