Chi Nhánh DHL Hà Nội:

Địa chỉ: 17 Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email:
  Hoangtv@chuyenphatnhanhdhl.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhl.vn