Chi Nhánh DHL Long An:

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 , Long Hiệp, Bến Lức, Long An
Email
:  Nhan@chuyenphatnhanhdhl.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhl.vn