Chi Nhánh DHL Vũng Tàu:

Địa chỉ:  1A, Hồ Quí Ly , P. Thắng Tam , Tp. Vũng Tàu
Email:  Bichdan@chuyenphatnhanhdhl.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhl.vn